Setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zve na
První setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

 

20. září 2021

13:00 – 17:00

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

nám. Jana Palacha 2

Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova ČSS sdružuje sociology a socioložky, zabývající se různými aspekty vztahu společnosti a životního prostředí, zemědělství a venkova. Sekce nabízí prostor pro diskuze o teoretických i empirických přístupech k těmto tématům; o vztahu sociologie a dalších společenskovědních i přírodovědných oborů a o pozici životního prostředí, zemědělství a venkova v rámci sociologického bádání. Důležitým tématem je také komunikace mezi sociologickým výzkumem a veřejností i veřejnou správou.

Sekce vznikla obnovením a rozšířením tradiční Sekce sociologie venkova a zemědělství v roce 2020. Aktivity vyvíjí Sekce od poloviny roku 2021, kdy byla veřejně představena na online konferenci ČSS. Sekce reaguje na rostoucí důležitost tématu životního prostředí, zemědělství i venkova v kontextu diskuze změn klimatu a udržitelného rozvoje, jak v rámci samotného bádání, tak v praxi. Sekce chce také posilovat povědomí o kvalitě a mezinárodních úspěších české environmentální sociologie a sociální geografie.

Další informace najdete v pdf představení sekce.

Historicky první setkání Sekce si klade za cíl především propojit zájemce o témata, a to jak z řad členů ČSS, tak z širší (odborné) veřejnosti, a to i napříč různými disciplínami.

PROGRAM SETKÁNÍ BUDE UPŘESNĚN.

Přihlášení k účasti a dotazy zasílejte prosím e-mailem na envirural@ceskasociologicka.org.

WEBOVÁ STRÁNKA SEKCE

 

Úvod > Aktuálně > Setkání Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova