Erasmus: Dodatečné výběrové řízení na LS 2021/2022

Studenti se nyní mohou hlásit do dodatečného výběrového řízení na výjezd v rámci programu Erasmus v letním semestru 21/22. Výběrové řízení proběhne 23. září od 9:00 online prostřednictvím Zoom.

https://cesnet.zoom.us/j/97002302790

 

Přihlášení do výběrového řízení se nově řídí podmínkami stanovenými fakultou:

 1. Stručný životopis (v českém jazyce)
 2. Motivační dopis (v anglickém jazyce
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (jazyk výuky na úrovni B2; certifikát, zkouška na FF, maturita aj.)
 4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)
 5. Ústní pohovor nad předloženými dokumenty

 

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

 1. Formální- zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí
 2. Bodové ohodnocení
 • Stručný životopis (0-5 bodů)
 • Motivační dopis (0-5 bodů)
 • Jazyková způsobilost (0 – 6 bodů)
 • Studijní průměr dle SIS (0- 5 bodů):

5 bodů:        1,0 – 1,25

4 body:        1,25 – 1,5

3 body         1,5 – 2,0

2 body         2,0 – 2,5

1 bod         2,5 – 3,0

0 bodů         3,0 -…

 • Další kritérium: ústní pohovor (0-5 bodů)

Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Zájemci nechť pošlou všechny požadované dokumenty na e-mailovou adresu Eva.Richter@ff.cuni.cz. Motivační dopis by měl obsahovat informaci o vybrané zahraniční univerzitě a o tom, co na ní student/ka chce studovat a proč, a to na základě studijního plánu a nabídky studijních předmětů na cílové univerzitě. Primárně je posuzována účelnost výjezdu z hlediska studijního přínosu pro žadatele (nikoliv obecné rozšiřování obzorů).

Před samotným výběrovým řízením se prosím přihlaste do aplikace UK Erasmus https://is.cuni.cz/webapps/.

 

Pro další informace o výjezdech v rámci programu Erasmus prosím navštivte portál Filozofické fakultyhttp://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam všech smluv s partnerskými univerzitami je zveřejněn ve webové aplikaci UKhttps://is.cuni.cz/webapps/.

Katedra sociologie má pro tento rok uzavřeny tyto smlouvy:

 • University of Hamburg
 • Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)
 • University of Lisboa
 • University of Lucerne
 • University of Granada
 • University of Derby
 • Bremen University

 

K výjezdům do Velké Británie:

 • do května roku 2022 mohou studenti přes Erasmus+ vyjíždět na britské univerzity (jedná se i o prodloužení);
 • do 6 měsíců pobytu ve Velké Británii naši studenti nepotřebují víza;
 • studenti mohou kdykoliv v procesu výjezdu svou přihlášku stornovat;
 • podrobnější informace na stránkách Zahraničního oddělení.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Evu Richter.

Úvod > Aktuálně > Erasmus: Dodatečné výběrové řízení na LS 2021/2022