Erasmus: Výběrové řízení na rok 2021/2022

Studenti se nyní mohou hlásit do výběrového řízení na výjezd v rámci programu Erasmus. Výběrové řízení proběhne 3. března od 14:00 online prostřednictvím Zoom.

https://cesnet.zoom.us/j/97002302790

 

Přihlášení do výběrového řízení:

Zájemci nechť pošlou motivační dopis v českém či anglickém jazyce na e-mailovou adresu Eva.Richter@ff.cuni.cz. Motivační dopis by měl obsahovat informaci o vybrané zahraniční univerzitě a o tom, co na ní student/ka chce studovat a proč, a to na základě studijního plánu a nabídky studijních předmětů na cílové univerzitě. Primárně je posuzována účelnost výjezdu z hlediska studijního přínosu pro žadatele (nikoliv obecné rozšiřování obzorů).

Před samotným výběrovým řízením se prosím přihlaste do aplikace UK Erasmus https://is.cuni.cz/webapps/.

 

Pro další informace o výjezdech v rámci programu Erasmus prosím navštivte portál Filozofické fakultyhttp://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam všech smluv s partnerskými univerzitami je zveřejněn ve webové aplikaci UKhttps://is.cuni.cz/webapps/.

Katedra sociologie má pro tento rok uzavřeny tyto smlouvy:

 • University of Hamburg
 • Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)
 • University of Lisboa
 • University of Lucerne
 • University of Granada
 • University of Derby
 • Bremen University

 

K výjezdům do Velké Británie:

 • do května roku 2022 mohou studenti přes Erasmus+ vyjíždět na britské univerzity (jedná se i o prodloužení);
 • do 6 měsíců pobytu ve Velké Británii naši studenti nepotřebují víza;
 • studenti mohou kdykoliv v procesu výjezdu svou přihlášku stornovat;
 • podrobnější informace na stránkách Zahraničního oddělení.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Evu Richter.

Úvod > Aktuálně > Erasmus: Výběrové řízení na rok 2021/2022