Sdělení k výuce v LS 2021

Milí studenti a studentky,

jak již jistě víte, výuka letního semestru začne (a s velkou pravděpodobností také celá proběhne) on-line. Distanční výuka v zimním semestru pro nás všechny nebyla příliš příjemná v mnoha ohledech, nicméně po technické a organizační stránce proběhl semestr snad vcelku hladce. Ten nadcházející proto budeme v základních rysech řešit podobně a věřím, že jej společně zvládneme přinejmenším stejně dobře. Ostatně, výsledky studentského hodnocení a hlavně Vaše slovní komentáře, za které Vám tímto velice děkuji, nám k tomu dávají velkou naději.

Pochopitelně, v organizaci studia nejsou vyloučeny změny v návaznosti na aktuální situaci; nicméně do začátku semestru můžete počítat přinejmenším s následujícím:

  • Do sylabů všech kursů zimního semestru v SIS budou doplněny základní informace o způsobu realizace distanční formou (např. platforma pro on-line výuku, forma výuky, podmínky získání atestace, atp.).
  • Do začátku výuky také vyučující vypíší způsob realizace konzultačních hodin.
  • On-line výuka bude probíhat podle rozvrhu, tj. kursy budou v plánované dny a časy.
  • Pravidelná možnost setkání studentů s vedením katedry bude pokračovat, a to ve středy ve 14 hodin. (Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/96559635870). Stačí předem poslat zprávu o zájmu se zúčastnit mně a studijní asistentce. Smyslem těchto setkání je, abyste nám zde sdělovali své připomínky, poznámky, náměty atp. k průběhu semestru. Abychom mohli případné malé problémy řešit včas a dříve, než se z nich stanou problémy velké. Prosím, využívejte tuto příležitost také ke vznášení obecnějších otázek, které byste nám jinak psali e-mailem.

Aktuální situaci ohledně organizace studia i nadále sledujte zejména na fakultním webu: https://koronavirus.ff.cuni.cz/. Většinou až teprve po zveřejnění obecného opatření zde, můžeme v rámci katedry v daných mantinelech připravit vlastní řešení.

Kolegyně, kolegové, před minulým semestrem jsem Vám v podobném dopise psal, že nám semestr přinese i celou řadu užitečných zkušeností. Tak ty už nějaké máme… Před tím nadcházejícím tedy věřím, že se nám je podaří dobře zúročit.

Přeji Vám úspěšný závěr zkouškového období,

Jiří Vinopal

8. 2. 2021

Úvod > Aktuálně > Sdělení k výuce v LS 2021