AUC: Spletité cesty Sociologické imaginace aneb Pouť za dobrodružstvím idejí

Od vydání Millsovy Sociologické imaginace uplynulo v roce 2019 již 60 let, což se stalo vhodnou příležitostí pro nejrůznější zamyšlení nad minulým, současným i budoucím životem této knihy. Této příležitosti využilo i monotematické číslo AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica věnované ozvěnám, reflexím, retrospektivám a výhledům spojeným s Millsovou nejslavnější knihou. Číslo přímo navazuje na kolokvium Šedesát let
Sociologické imaginace, které dne 29. března 2019 společně uspořádala sekce sociologické teorie Česká sociologická společnost a naše katedra.
Editory čísla jsou Jakub Mlynář z katedry a Miroslav Paulíček z Katedry zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.
Obsah čísla

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

Úvod > Aktuálně > AUC: Spletité cesty Sociologické imaginace aneb Pouť za dobrodružstvím idejí