Sborník intervencí pro zvládání prokrastinace

Studentky a studenti Univerzity Karlovy připravili v rámci workshopů na zvládání prokrastinace pod vedením Mgr. et Mgr. Pavly Malvotové sborník intervencí, které by mohly se zvládáním prokrastinace pomoci i dalším studentům a studentkám, ale i výzkumnicím a výzkumníkům a mnoha dalším.

„Protože víme, jak náročné na pracovní morálku a motivaci jsou poslední měsíce poznamenané pandemií, rozhodli jsme se své nápady nabídnout ostatním studentům prostřednictvím elektronického sborníku.

Měj prosím na paměti, že příspěvky vznikaly spíš jako upřímné reflexe toho, v čem vidíme naději na zlepšení, než jako odborná díla. Navrhovaná opatření jsou docela prostá a jejich základní principy se opakují: využívají sociální motivace, vylepšení time managementu, sebekoučování a sebepéče. Nebuď tedy zklamán, když v textech nenajdeš převratnou techniku, která by prokrastinaci konečně vymýtila. Jde spíš o to, že experimentování s návyky s pomocí uvedených tipů může přinést lepší vyladění na vlastní potřeby a hodnoty, a snad i větší svobodu vybírat si způsoby, jak je dál rozvíjet.

Na konci sborníku najdeš odkazy na vybranou odbornou i popularizující literaturu publikovanou k tématu zvládání prokrastinace a příbuzným tématům.

Přejeme Ti, ať na následujících stránkách najdeš inspiraci a při troše sociologické imaginace i zajímavou sociálně-vědní sondu :)“

Sbornik intervenci pro zvladani prokrastinace

Úvod > Aktuálně > Sborník intervencí pro zvládání prokrastinace