Dva nové články v České kriminologii

V odborném časopise Česká kriminologie vyšly v aktuálním čísle dva příspěvky o domácím násilí z per našich doktorandek a vyučují Pavly Malvotové a Viktorie Paloušové:

Partnerské násilí mezi studenty vysokých škol: genderové rozdíly v páchání a viktimizaci
Viktorie Paloušová

Partnerské násilí je specifický jev, tím že se většinou odehrává „za zavřenými dveřmi“, skrytý před zraky ostatních. Díky tomu se okolo této problematiky vytváří mnoho mýtů, které se zakořeňují do celé společnosti. Například bagatelizací se některé projevy násilí normalizují, a tím se mezi partnery stávají běžnými komunikačními prostředky. Mladí lidé si navíc ve svých prvních vztazích teprve utvářejí vzorce chování pro svůj budoucí partnerský život,
proto je potřebné této věkové skupině věnovat zvláštní pozornost.

Měření závislosti na zdrojích ve vztahu v kontextu výzkumu partnerského násilí
Pavla Malvotová

Závislost na zdrojích ve vztahu i nerovnost partnerů v přístupu ke zdrojům mohou souviset s násilím ve vztahu (Bornstein, 2006; Goode 1971; Kalmuss & Straus, 1982). Navzdory poměrně rozsáhlé datové bázi k tématu partnerského násilí v Česku dosud závislost na zdrojích ve vztahu v této souvislosti podrobně zkoumána nebyla. Předložená studie může být vnímána jako první krok k uskutečnění podobného typu výzkumu. Příspěvek má dva cíle. Prvním je představit teorie závislosti na zdrojích ve vztahu v kontextu diskuze o párovém násilí. Druhým je návrh operacionalizace této závislosti a její metodologické zhodnocení na základě dat z pilotáže mezi českými páry i jednotlivci.

Úvod > Aktuálně > Dva nové články v České kriminologii