Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů

Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti“

– Studentům bude umožněno připravit blok otázek k vlastnímu tématu a zařadit jej do reprezentativního dotazníkového šetření obyvatel ČR (cca 1 000 dotázaných, sběr dat ve 2. kvartálu roku 2020).
– Předpokládaný počet proměnných na 1 projekt je cca 10 – 30 (bez základních sociodemografických ukazatelů).
– Preferovány budou návrhy projektů, které jsou tematicky navázány na přípravu dizertační nebo diplomové práce žadatele.

Další informace včetně toho, co je třeba vyplnit do projektu najdete zde.

Projekty v předepsané struktuře zasílejte koordinátorovi projektu SVV-ADAKIN, Jiřímu Vinopalovi
(jiri.vinopal@ff.cuni.cz) do 20. 12. 2020.

Úvod > Aktuálně > Výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů