Termíny SSZk v září

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

Bakalářské i magisterské
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 12. 7. 2018
Termín kontroly splnění bakalářských studijních povinností: 17. 8. 2018
Termín kontroly splnění magisterských studijních povinností: 22. 8. 2018
Termín zkoušení bakalářských zkoušek: 3. – 7. 9. 2018
Termín zkoušení magisterských zkoušek: 3. – 12. 9. 2018
Termín odevzdání závěrečných prací: 26. 7. 2018 (do 16:00) 

26. 7. 2018 budou úřední hodiny prodlouženy od 13 do 16 hodin.

Náležitosti odevzdaných prací upravuje Průvodce studentů pracemi a především nový předpis o výtiscích odevzdávaných prací.

Práci je nutné odevzdat nejprve elektronicky, teprve poté je možné odevzdat výtisky na katedře.

Úvod > Výuka > Termíny SSZk v září