Termíny SSZk v lednu a únoru 2019

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

Bakalářské:
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 14. 12. 2018
Termín kontroly splnění studijních povinností: 16. 1. 2019
Termín zkoušení bakalářských zkoušek: 28. 1. – 1. 2. 2019
Magisterské:
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 7. 12. 2018
Termín kontroly splnění studijních povinností: 9. 1. 2019
Termín zkoušení magisterských zkoušek: 21. 1. – 1. 2. 2019
Termín odevzdání závěrečných prací: 20. 12. 2018 (do 15:00) 

20. 12. 2018 budou úřední hodiny prodlouženy od 14 do 15 hodin.

Náležitosti odevzdaných prací upravuje Průvodce studentů pracemi a především nový předpis o výtiscích odevzdávaných prací.

Práci je nutné odevzdat nejprve elektronicky, teprve poté je možné odevzdat výtisky na katedře.

Úvod > Výuka > Termíny SSZk v lednu a únoru 2019