Informační schůzka k přijímacímu řízení k doktorskému studiu

V pátek 20. dubna proběhne od 9:30 do 11:00 v Celetné 20 v místnosti č. 207 informační schůzka pro zájemce o doktorské studium na katedře sociologie FF UK. Obsahem informační schůzky bude představení specifik doktorského studia na katedře sociologie FF UK, náplň studia, informace o průběhu přijímacího řízení a představení rámcových očekávání ohledně předkládaného projektu doktorské práce. Na místě bude poskytnut prostor pro dotazy ohledně průběhu přijímacího řízení, studia a projektu. Zájemci, kteří se nebudou moci dostavit, můžou se svými dotazy kontaktovat dr. Lupače.

Úvod > Aktuálně > Informační schůzka k přijímacímu řízení k doktorskému studiu