Workshop „Význam teorií elit v současné společnosti“

Současný veřejný prostor je ovládán tématy, která vyvolávají sociální napětí a ovlivňují současný vývoj nejen v Evropě či USA, ale v podstatě v celém světě. Zejména se jedná o problematiku spojenou s migrační krizí, s nárůstem fašizoidních tendencí ve společnosti či s tzv. oligarchizací politiky a veřejné sféry. Jedním ze směrů politické sociologie, který může být při snaze porozumět současným vývojovým tendencím nápomocný, jsou teorie elit. V nich byl tradičně kladen důraz na pojetí státu, sociální struktury a politiky, které se pokoušelo primárně analyzovat mocenské vztahy. Vystupující v tomto workshopu se zamyslí zejména nad otázkami možných aktualizací tohoto přístupu a nad obecnými otázkami, které se vynořují v souvislosti s „posilováním“ pozice elit v současné turbulentní době.

Workshop proběhne ve čtvrtek 21. prosince 2017 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (AKC)

(Husova 4a, 110 00 Praha 1)

Více informací zde

Úvod > Příležitosti > Workshop „Význam teorií elit v současné společnosti“