Mezinárodní vědecká konference Fantasy and Myth in the Anthropocene / Fantastika a mýtus v antropocénu

Konference se uskuteční v Brně ve dnech 3. až 5. října 2018.

Webové stránky konference: fantastika.phil.muni.cz

Jednacími jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština.


Termín pro zaslání přihlášky je 28. února 2018.

Více informací zde (in English here)

Úvod > Příležitosti > Mezinárodní vědecká konference Fantasy and Myth in the Anthropocene / Fantastika a mýtus v antropocénu