Seminář „O možnostech práce v institucích EU“

Diskuse se studenty – „kariérními velvyslanci“ o možnostech práce v institucích EU, 13.12.2017

Seminář na Univerzitě Karlově ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolu s Univerzitou Karlovou pořádá dne 13.12.2017 od 9. do 13. h na rektorátě UK (Modrá posluchárna) veřejnou diskusi s českými studenty – „kariérními velvyslanci“ EU o možnostech pracovního uplatnění v unijních institucích. Akce je určena především vysokoškolským studentům.

Na akci se lze registrovat zde:  https://praha.eurocentra.cz/ecms/praha/akce/5026/nechces-zkusit-praci-v-institucich-eu/

Více informací zde:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/diskuse_se_studenty_kariernimi.html

nebo na FB události:

 https://www.facebook.com/events/1758071407571588

Úvod > Příležitosti > Seminář „O možnostech práce v institucích EU“