Kolokvium Analýza sítí napříč obory: teorie, metody a aplikace

Katedra sociologie zve na v pořadí již třetí každoroční kolokvium neformální sítě badatelů a badatelek Czech Network for Social Network Analysis (CNSNA) s názvem „Analýza sítí napříč obory: teorie, metody a aplikace“, které proběhne ve středu 24. 1. na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1) od 10:00 do 17:00.
Kolokvium pořádá katedra sociologie FF UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a Mezinárodním institutem politologických studií FSS MU.
Jedná se o další z řady setkání českých (nejen) sociálních vědců a vědkyň, kteří se zabývají analýzou sociálních sítí (SNA) a jejími aplikacemi v řadě oborů. Cílů tohoto setkání je několik – nadále pokračovat v propojování síťových analytiků v českém a slovenském prostředí, sdílet své znalosti a zkušenosti různých metod i oblastí aplikace SNA a v neposlední řadě se vzájemně seznámit s prací ostatních, inspirovat se a třeba začít i spolupracovat. V minulých letech se kolokvií zúčastnili lidé pracující v tak různorodých oblastech jako je neurověda, archeologie, politologie, antropologie, sociologie či informatika a díky SNA nalezli nejen společnou řeč, ale i řadu styčných bodů a podnětů.

Celé kolokvium bude uspořádáno do tří po sobě následujících tematických sekcí zaměřených na teorii, metody a aplikace spojených se SNA. Pokud máte zájem přednést příspěvek, který se týká jedné z výše zmíněných oblastí, zašlete e-mailem na adresu tomas.diviak[at]seznam.cz název příspěvku, stručný abstrakt a sekci v níž byste rádi, aby příspěvek zazněl. Učiňte tak prosím nejpozději do 12. 1. 2018. Každý příspěvek má časovou dotaci max. 20 minut s následnou diskuzí trvající 10 minut.

Pokud přednést příspěvek nechcete, a i přesto byste se rádi zúčastnili, potvrďte účast na výše uvedený e-mail nejpozději do 12. 1. 2018.

Po celou dobu trvání kolokvia bude k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj a sušenky).

V polovině pak bude větší přestávku tvořit společný oběd, na který jsou všichni ohlášení účastníci srdečně zváni.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na mne neváhejte obracet.
Na viděnou se těší,
Tomáš

Úvod > Aktuálně > Kolokvium Analýza sítí napříč obory: teorie, metody a aplikace