Článek: Ekvivalence a blokové modelování v analýze sociálních sítí

Tomáš Diviák přispěl do časopisu Naše společnost úvodním didaktickým textem o konceptu a metodě, která jde nad rámec prostého popisu sítí pomocí měr koheze či měr centrality, a přiblíží tak českým sociálním vědcům a vědkyním pokročilejší, byť stále relativně snadno přístupné partie SNA.

Text je dostupný na stránkách časopisu Naše společnost.

Úvod > Aktuálně > Článek: Ekvivalence a blokové modelování v analýze sociálních sítí