Eva Kyselá

Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 110

 
Eva Kyselá je studijní tajemnicí katedry. Náplní její práce i osobním cílem je pomáhat studentům s jejich studiem a jeho organizací a především s komunikací mezi studenty a katedrou, kterou vnímá jako prostor sdílený a společně budovaný studenty, pedagogy a výzkumníky. Na starosti má i komunikaci s uchazeči, přípravný kurz a obsah webových stránek, snaží se rovněž o životě katedry informovat veřejnost.

Je však i výzkumnicí a vedle spíše administrativní činnosti se věnuje i výzkumu v oblasti environmentální sociologie a rizika. Učí Základy sociologie, výběrové předměty se zaměřením na životní prostředí a kurzy zaměřené na metodiku vědecké práce. Studentům tedy ráda pomůže i s citováním, vyhledáváním odborných zdrojů a jejich zpracováním.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Eva Kyselá