Nový kurz pokročilé analýzy dat, vzniklý ve spolupráci s NMS Market Research

Od tohoto roku se můžete v zimním semestru na naší katedře setkat s volitelným kurzem Pokročilá analýza sociálněvědních dat v R, který by nemohl vzniknout bez štědré podpory organizace NMS Market Research.

 

Trendem dnešní doby je rostoucí poptávka po pokročilé analýze statistických dat. Ať už jde o průzkum trhu nebo hodnocení dopadů veřejných politik, komplexní otázky si žádají sofistikované nástroje pro jejich zodpovězení. A právě o těchto nástrojích je náš kurz.

 

Cílem kurzu je uvést studenty a studentky do prostředí pokročilého statistického modelování. První polovina kurzu je věnována analýze dat rozličného typu, od volební účasti, přes absence ve škole až po výsledky studentských hodnocení předmětů přímo na naší fakultě. Důraz je kladen na konceptuální pochopení toho jak statistické modely fungují, komunikaci výsledků odborné i laické veřejnosti a hodnocení kvality analýz. Druhá polovina kurzu se zaměřuje na kauzální inferenci – otázku vlivu (nejen) sociálních jevů na naše chování. Studenti se seznámí s metodami, pomocí kterých budou schopni zodpovědět otázky jako „Jaký vliv má shlédnutí předvolební debaty na výběr kandidátů?“ nebo „Vede zvýšení minimální mzdy ke zvýšení nezaměstnanosti?”.

 

Na kurzu jsou vítání všichni zájemci o kvantitativní sociální vědy, kteří se už dříve setkali se statistickým modelováním pomocí lineární regrese a disponují alespoň základní znalostí programovacího jazyka R. Materiály ke kurzu jsou volně dostupné na https://sociology-fa-cu.github.io/advanced-r/. Těšíme se na vás!

Úvod > Aktuálně > Nový kurz pokročilé analýzy dat, vzniklý ve spolupráci s NMS Market Research