Workshop: Sdílení energie v bytových domech

V rámci projektu Projednávání energetických komunit v bytových domech spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s ústavem empirických výzkumů STEM pořádáme workshop o sdílení energie v bytových domech.

Vlastní produkce energie a její sdílení v bytových domech je v České republice nové a neprobádané území. Přináší spoustu otázek, tápání a prošlapávání nových cest.

Cílem setkání je zprostředkovat výměnu znalostí mezi zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) a odborníky na komunitní energetiku. Sdílet zkušenosti budou i SVJ a BD, které tímto procesem již prošly. Zaměříme se na to, jak v rámci společenství a družstev efektivně projednávat možnost vlastní produkce a sdílení energie i základní parametry takového projektu.

Co se bude obsahem?

  • praktické problémy, kterým SVJ a BD čelí během procesu zřizování společenství
  • budování vzájemné důvěry a dohody mezi zúčastněnými stranami
  • projednávání sdílení energie v rámci SVJ a BD a jejich rozhodování

Diskuse může pomoci SVJ a BD, které o sdílení energie uvažují. Přispěje také k vývoji metodiky rozhodovacích procesů, které usnadní projednávání a rozhodování o energetických společenstvích v bytových domech.

Registrace na workshop a podrobnosti o projektu naleznete ZDE.

Úvod > Aktuálně > Proj-EKt > Workshop: Sdílení energie v bytových domech