Získání projektu od TAČR – komunitní energetika v bytových domech

Katedra sociologie úspěšně získala v září od TAČR projekt, na kterém bude spolupracovat s organizací STEM.

Žádost o dotaci na Proj-EKt – Projednávání energetických komunit v bytových domech – vznikla v souvislosti s novou legislativou, která umožní obyvatelům bytových domů produkovat vlastní energii z OZE, mezi sebou ji sdílet, její přebytky ukládat či dodávat do veřejné sítě a vstupovat na energetický trh jako právně upravené subjekty.

Cílem Proj-EKt je zjistit vliv deliberativních procesů na postoje vlastníků ke sdílení energie v bytových domech a identifikovat klíčové kvalitativní parametry deliberativních procesů, které zvyšují pravděpodobnost dosažení shody mezi účastníky. 

Za Katedru sociologie bude jako hlavní řešitelka na projektu pracovat Eva Richter. Dalšími pracovníky budou doktorandka Nicol Staňková a doktorand Aleš Vomáčka. Za STEM se podílejí Jaromír Mazák a Martin Philipp.

 

Úvod > Aktuálně > Proj-EKt > Získání projektu od TAČR – komunitní energetika v bytových domech