Přihlášky na program Sociologie 24/25

V současné chvíli není kvůli probíhajícímu procesu akreditace možné v informačním systému Univerzity Karlovy podávat přihlášky na bakalářský a navazující magisterský program Sociologie. Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu, tj. v únoru 2024. V případě jeho prodloužení bude prodloužena i lhůta pro podávání přihlášek.

O otevření možnosti podávat přihlášky budeme informovat na tomto webu.

Zveme uchazeče a uchazečky o studium na prezentaci bakalářského programu Sociologie na Dni otevřených dveří FF UK a na Kurz pro uchazeče a uchazečky pořádaný na Katedře sociologie.

Úvod > Aktuálně > Přihlášky na program Sociologie 24/25