Vyhlášení soutěže o Cenu E. Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již  27. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucích prací. Práci je nutno opatřit jednoduchou přihláškou s údaji potřebnými pro správné zařazení do databáze. Nutné jsou kontaktní údaje na soutěžícího (jméno, adresa, telefon, e-mail). Přihlášku lze vyplnit elektronicky na internetových stránkách www.sezimovo-usti.cz (Cena E. Beneše), případně ji např. formou průvodního dopisu přiložit k zaslané soutěžní práci. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě (stačí v kroužkové vazbě) a v elektronické verzi ve formátu PDF.

Práce budou  naším úřadem  předány  odborným  komisím  a  o  výsledcích   budou  soutěžící informováni během září. Výherci budou poté pozváni na slavnostní předání cen.

Ceny Edvarda Beneše si již získaly pověst významné soutěže pro mladé historiky a sociology. Soutěž má stálou pozornost tiskových médií a slavnostního předávání cen se pravidelně zúčastňují významní představitelé politického i kulturního života.

Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2022 na adresu:

Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Jakékoliv dotazy směřujte na kontakt: Vendula Černohorská

Tel./fax:  381 201 111

E-MAIL:   v.cernohorska@sezimovo-usti.cz

http://www.sezimovo-usti.cz

Úvod > Aktuálně > Vyhlášení soutěže o Cenu E. Beneše