Stipendium na University Massachusets Amherst 20/21

V rámci spolupráce s univerzitou v Massachusetts Amherst vypisuje Katedra sociologie FF UK na akademický rok 2020/2021 výběrové řízení na stipendia dr. Charlese Marka.

Stipendium je udělováno jednou za dva roky vybranému studentovi nebo studentce Katedry sociologie FF UK na magisterském či doktorském stupni na jednosemestrální nebo dvousemestrální studijní pobyt na University of Massachusetts Amherst v akademickém roce 2020/2021. Při obsazování místa bude preferováno tematické zaměření na některou z oblastí, která je na cílové univerzitě rozvíjena (přehled zde: https://www.umass.edu/sociology/research/research-clusters), ale není rozhodující.

V rámci stipendia jsou hrazeny veškeré výdaje ze strany hostitelské univerzity do výše uvedené v podmínkách. Základní informace o povaze stipendia naleznete zde.Aktuální znění smlouvy zde.  S dotazy se prosím obracejte na Evu Richter, případně Lucii Smolařovou, která pobyt v rámci stipendia absolvovala v roce 2016 (kontakt na ni můžeme poskytnout).

Zájemci o získání zašlou do 10. 1. 2020 motivační dopis o svých dosavadních zájmech a studijním/odborném záměru v rámci pobytu  e-mailem Evě Richter (eva.richter[at]ff.cuni.cz).

Úvod > Aktuálně > Stipendium na University Massachusets Amherst 20/21