Termíny SSZk v září 2019

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

Bakalářské i magisterské
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 11. 7. 2019
Termín kontroly splnění bakalářských studijních povinností: 16. 8. 2019
Termín kontroly splnění magisterských studijních povinností: 21. 8. 2019
Termín zkoušení bakalářských zkoušek: 2. – 9. 9. 2019
Termín zkoušení magisterských zkoušek: 2. – 9. 9. 2019
Termín odevzdání závěrečných prací: 31. 7. 2018 (do 15:00) 

31. 7. 2019 budou úřední hodiny sekretariátu 12 do 15 hodin.

Náležitosti odevzdaných prací upravuje Průvodce studentů pracemi a především nový předpis o výtiscích odevzdávaných prací.

Práci je nutné odevzdat nejprve elektronicky, teprve poté je možné odevzdat výtisky na katedře.

Postup odevzdání práce najdete zde.

Úvod > Výuka > Termíny SSZk v září 2019