Dvě letní školy kvantitativních metod v září 2019

Chcete se detailně seznámit s pokročilejšími postupy kvantitativní analýzy sociálněvědních dat? Zajímá vás, jak modelovat vztahy mezi sociálněvědními fenomény? Chcete poznat nové přístupy v oblasti sociálněvědních dat, jako je analýza sítí, víceúrovňové modelování či bayesovská analýza dat?

Pak právě pro vás jsou určeny dvě letní školy, které se letos v září uskuteční na půdě FF UK v Praze. Akce jsou určeny jak pro studenty (zejména Ph.D. studia) tak i pro výzkumníky a akademiky. Detailní program obou akcí, pokyny k přihlašování a odkaz na přihlašovací formulář naleznete na https://iss.fsv.cuni.cz/studium/metodologieZákladní postupy budou vyučovány 2. – 6. září, pokročilé 16.-19. září. Obě akce spoluorganizuje Institut sociologických studií FSV UK, FF UK a Česká sociologická společnost. Záštitu pro obě letní školy poskytly též další odborné společnosti: Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost a Česká společnost pro politické vědy. Počet míst je omezen (maximálně 20 účastníků na jedné letní škole), přednost mají členové odborných společností, které akci zaštiťují. V případě nadměrného zájmu, rozhoduje datum přihlášení. Neváhejte, cena je jen 3.000,- Kč za jednu letní školu.

Za organizátory Petr Soukup, FSV UK

Úvod > Aktuálně > Dvě letní školy kvantitativních metod v září 2019