Tisková zpráva o konferenci „Odpovědná spotřeba – Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?“

Ve dnech 24.–25. 4. 2019 na půdě Univerzity Karlovy proběhla konference, která sjednotila vědce z nejrůznějších oborů  –  přírodních věd, psychologie, geografie, sociologie, ekonomie či antropologie. Během těchto dvou dnů byl vytvořen prostor pro sdílení výsledků výzkumů zabývajících se studiem dopadů lidské činnosti na klimatické změny, účastníci také mohli sledovat ukázky udržitelných aktivit či drobného podnikání zaměřeného na odpovědnou spotřebu. Jedním z nejdůležitějších výsledků dvoudenního setkání by mělo být prosazení tématu udržitelné spotřeby a životního stylu do vzdělávání.

Konferenci spolupořádaly Filozofická fakulta a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Regionální centrum expertizy Česko; akci podpořila Technologická agentura ČR.

Detailní informace o průběhu konference naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Úvod > Aktuálně > Tisková zpráva o konferenci „Odpovědná spotřeba – Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?“