Sociologie na hranicích?

V novém čísle AUC odhalíte tradiční a stále živou orientaci sociologie na historické souvislosti ve stati o teoriích revolucí od Karla Černého, na reflexi a metateorii sociologie v příspěvku o využívání metafor od Jakuba Mlynáře, najdete zde tradiční a přitom stále aktuální témata sociologické teorie ve stati Kateřiny Holubové o identitě nebo o roli veřejného mínění v demokratickém zřízení v článku Lucie Smolařové. V příspěvku Jaromíra Mazáka o sociálních hnutích si připomenete tradiční roli sociologie při zkoumání politických procesů a konečně text Blanky Jirkovské o naplnění pracovních potřeb konkrétní skupiny zaměstnanců předvede stále důležitou úlohu sociologického výzkumu při záměrech praktických intervencí. Sociologii v těchto textech skutečně najdete na hranicích, konkrétně přinejmenším s historií, filosofií, lingvistikou, politologií, psychologií nebo managementem. To jistě není vše, na jedno číslo časopisu ale určitě dost…

Celé číslo si můžete zdarma přečíst na stránkách nakladatelství Karolinum.

Úvod > Aktuálně > Sociologie na hranicích?