Rozvrh a předměty

V AR 17/18 dochází k rekonstrukci učeben v Celetné 13. Výuka bude probíhat v jiných učebnách v Celetné 20 či na hlavní budově.

Aktuálně zveřejněný rozvrh (vizte SIS) se může ještě měnit v závislosti na dostupnosti místností.

Zde  a na rozvrhovém portále bude rozvrh zveřejněn až budou všechny předměty umístěn do místností..

Rozvrhy podle studijních plánů (pro plány SOC od 2011, SOEK od 2009 a nMgr od 2011) naleznete v budoucnu i na rozvrhovém portálu FF

Přehled povinně volitelných kurzů (PVP) vypisovaných v ZS 2017/2018

Změny ve studijních plánech od AR 2017/2018:

Pro první ročníku budou v AR 2017/2018 zavedeny upravené studijní plány. Jejich zavádění do SIS se právě realizuje a jakmile bude dokončeno, zveřejníme podrobné informace.

Změny se v některých případech dotknou i studentů starších ročníků, kteří však nadále studují podle svých původních plánů.

V případě potřeby bližších informací se neváhejte obrátit na Evu Kyselou.

Změny ve studijních plánech od AR 2015/2016:

  • Prerekvizitou Obecné sociologie III je nyní Obecná sociologie II. To znamená, že k zápisu Obecné sociologie III je nutné splnit Obecnou sociologii II.
  • Management (ASG200078) se stává ekvivalentem Sociologie organizace a řízení (ASG100066) – studenti si tedy mohou vybrat, který z těchto dvou předmětů splní (musí však splnit alespoň jeden z nich)

Změny ve studijních plánech od AR 2014/2015:

Došlo k dílčím a drobným změnám ve studijních plánech (úpravy časových dotací apod.) v bakalářském studiu. Tyto změny by neměly studentům působit potíže a neměly by nijak ovlivnit studium samotné.

Zpracování sociologických dat (Základy výpočetní techniky): letošní druhé ročníky si tyto předměty zapisují pod starými kódy (tj. ASG100069 pro SOC a ASG200038 pro SOEK). Předměty se tváří jako volitelné, ale povinnost si jimi splníte. Letošní první ročníky už si v LS zapisují nové varianty I a II s novými kódy uvedenými v plánech.

V nMgr studiu došlo k podstatnějším změnám:

Nově je zaveden předmět Pokročilé techniky vědecké práce. Zrušen byl předmět Výzkumný projekt. Sociologie médií byla převedena mezi volitelné aplikace. Dle toho byly navýšeny kredity některých předmětů. Změny platí i pro aktuální studenty, nicméně Pokročilé techniky nemusí plnit ti, kteří již absolvovali Výzkumný projekt.

Sloučení Speciálních seminářů a Výběrových přednášek: Studenti nyní mají jen dvě skupiny povinně volitelných předmětů, a to Volitelné aplikace a Výběrové přednášky. Druhá zmiňovaná obsahuje všechny povinně volitelné předměty v rozsahu 3-4 kredity. V nMgr studiu musí studenti těmito předměty splnit minimálně 21 kreditů, je na nich, zda zvolí 5×4, 7×3 nebo kombinace obou variant.

Úvod > Rozvrh a předměty