Rozvrh a předměty

Rozvrh na letní semestr 2016/2017

Aktualizace 14/2/2017: Obecná sociologie III, Moderní společnost a byrokracie

Rozvrhy podle studijních plánů (pro plány SOC od 2011, SOEK od 2009 a nMgr od 2011) nalezenete na rozvrhovém portálu FF

Přehled povinně volitelných kurzů (PVP) vypisovaných v LS 2016/2017

Výuka povinných předmětů v LS 2016/2017

POZOR: Výuka Obecné sociologie III bude v LS probíhat o něco později a částečně i dálkovou formou. O přesné podobě výuky budou studenti informováni začátkem semestru.

Výhled výuky VSA na následující akademické roky (není závazný!)

Studentům (zejména 1. ročníků) doporučujeme stáhnout si na webu FF studijní plán oboru pro svůj ročník a dle něj se orientovat v zápisu kurzů.

Změny ve studijních plánech od AR 2015/2016:

  • Prerekvizitou Obecné sociologie III je nyní Obecná sociologie II. To znamená, že k zápisu Obecné sociologie III je nutné splnit Obecnou sociologii II.
  • Management (ASG200078) se stává ekvivalentem Sociologie organizace a řízení (ASG100066) – studenti si tedy mohou vybrat, který z těchto dvou předmětů splní (musí však splnit alespoň jeden z nich)

Změny ve studijních plánech od AR 2014/2015:

Došlo k dílčím a drobným změnám ve studijních plánech (úpravy časových dotací apod.) v bakalářském studiu. Tyto změny by neměly studentům působit potíže a neměly by nijak ovlivnit studium samotné.

Zpracování sociologických dat (Základy výpočetní techniky): letošní druhé ročníky si tyto předměty zapisují pod starými kódy (tj. ASG100069 pro SOC a ASG200038 pro SOEK). Předměty se tváří jako volitelné, ale povinnost si jimi splníte. Letošní první ročníky už si v LS zapisují nové varianty I a II s novými kódy uvedenými v plánech.

V nMgr studiu došlo k podstatnějším změnám:

Nově je zaveden předmět Pokročilé techniky vědecké práce. Zrušen byl předmět Výzkumný projekt. Sociologie médií byla převedena mezi volitelné aplikace. Dle toho byly navýšeny kredity některých předmětů. Změny platí i pro aktuální studenty, nicméně Pokročilé techniky nemusí plnit ti, kteří již absolvovali Výzkumný projekt.

Sloučení Speciálních seminářů a Výběrových přednášek: Studenti nyní mají jen dvě skupiny povinně volitelných předmětů, a to Volitelné aplikace a Výběrové přednášky. Druhá zmiňovaná obsahuje všechny povinně volitelné předměty v rozsahu 3-4 kredity. V nMgr studiu musí studenti těmito předměty splnit minimálně 21 kreditů, je na nich, zda zvolí 5×4, 7×3 nebo kombinace obou variant.

Úvod > Rozvrh a předměty