v4-projekt-envi-obrazek

Selected Approaches to Environmental Ethics

Projekt se zaměřuje na vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4. V současné době mnoho autorů naznačuje, že ekologická krize je ve skutečnosti krizí hodnot, a právě proto je třeba zaměřit pozornost na živou diskuzi o environmentální etice. Cílem projektu je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Více informací
banner_CSS

Call: Konference ČSS 2017

Výzva k podávání návrhů na příspěvky pro nadcházející Výroční konferenci, kterou Česká sociologická společnost pořádá ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK, a uskuteční se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 1. – 3. února 2017.

Více informací
v4-projekt-envi-obrazek
CN63QSUO8C
photo-1455651264681-40d634a35ce4
internet
publikace_dig-propast_Lupac
photo-1454810945947-518fa697f0cf
0DU466L58G
CN63QSUO8C
ANC5ACJ7V0
photo-1435527173128-983b87201f4d
Y01VDYAX63
RCFX768X06
research
CN63QSUO8C
dod_2015_velky_banner
Y01VDYAX63
RCFX768X06
Y01VDYAX63
ANC5ACJ7V0
unnamed