socka_black

Studentský spolek SOCKA

SOCKA je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí.

Více informací
v4-projekt-envi-obrazek

Selected Approaches to Environmental Ethics

Projekt se zaměřuje na vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4. V současné době mnoho autorů naznačuje, že ekologická krize je ve skutečnosti krizí hodnot, a právě proto je třeba zaměřit pozornost na živou diskuzi o environmentální etice. Cílem projektu je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Více informací
research
photo-1455651264681-40d634a35ce4
obalka alternate
internet
foto_Sladek
20150325IMG_4868
getImg
ANC5ACJ7V0
photo-1435527173128-983b87201f4d
CN63QSUO8C
4TDHSPIMJ6
internet
photo-1435527173128-983b87201f4d
4TDHSPIMJ6
Y4P32I1G1K
Y01VDYAX63
Y01VDYAX63