banner_proviz

Konference ČSS 2017

Zveme ke vzájemnému setkání všechny, pro které je sociologie koníčkem, zaměstnáním,
povoláním nebo životním posláním. Na konferenci se budou prezentovat katedry
a další sociologická pracoviště v České republice, studentské spolky i soukromé firmy.

Více informací
socka_black

Studentský spolek SOCKA

SOCKA je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí.

Více informací
v4-projekt-envi-obrazek

Selected Approaches to Environmental Ethics

Projekt se zaměřuje na vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4. V současné době mnoho autorů naznačuje, že ekologická krize je ve skutečnosti krizí hodnot, a právě proto je třeba zaměřit pozornost na živou diskuzi o environmentální etice. Cílem projektu je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Více informací
internet
foto_Sladek
20150325IMG_4868
getImg
v4-projekt-envi-obrazek
photo-1455651264681-40d634a35ce4
photo-1435527173128-983b87201f4d
photo-1464958674501-4dc3d73d8f46
Euromajdan
Banner_2. díl unikátních debat
images
4TDHSPIMJ6
AYSVGBFCHG
Y01VDYAX63
Y01VDYAX63
Y01VDYAX63