Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 113

  • Vyučované kurzy

– volitelné kurzy z oblasti sociologie času a paměti

  • Profesní zaměření

– sociologická teorie, dějiny sociologie
– etnometodologie a konverzační analýza; interpretativní, biografická a fenomenologická sociologie
– kolektivní paměť, identita, jazyk a narativita, environmentální sociologie, sociologie města
– kvalitativní metodologie, orální historie, genocide studies

  • Medailonek / životopis

Narozen roku 1984 v Praze.

1995-2003 – Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
2004-2009 – Katedra sociologie FF UK (Mgr. studium)
2011-2016 – Katedra sociologie FF UK (Ph.D. studium)

Souběžně se zakončením magisterského studia sociologie jsem v roce 2009 začal vyučovat základy společenských věd na pražském gymnáziu, čemuž jsem se věnoval následující tři školní roky. Na jaře 2010 jsem zároveň začal pracovat jako koordinátor Centra vizuální historie Malach při MFF UK a zde působím dosud. V letech 2013-2015 jsem řešil výzkumný projekt „Pluralita identit československých Židů v zahraničí a její narativní vyjádření“ (GAUK 851413). Od roku 2015 se podílím na projektu „Homo Sociologicus Revisited“ (GAČR 15-14478S), který je realizován na FHS UK. V současnosti se nacházím na postdoktorské stáži ve Švýcarsku na Université de Fribourg, kde se věnuji práci na projektu „Collective memory as an interactional practice: The case of the Czech-Jewish experience in Switzerland during the World War II period“, který byl podpořen stipendiem švýcarské konfederace pro akademický rok 2017/2018.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.