Pozvání na Mgr. seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření

Dr. Jan Maršálek zve magisterské studenty a studentky naší katedry na badatelský seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření, který bude s počátkem 23. 2. 2022 každé dva týdny probíhat v zasedací místnosti FLÚ (Jilská 1, Praha 1), a to vždy od 14:30 do cca 17 hodin. Seminář si lze zapsat pod kódem AFS500276 (garanti: dr. Švec, dr. Maršálek, Ústav filosofie a religionistiky FF UK).

Na organizaci semináře se podílejí: doc. Zdeněk Konopásek (CTS UK/AV ČR), dr. Jan Maršálek (FLÚ AVČR), dr. Ondřej Švec (FF UK), dr. Lukáš Zámečník Hadwiger (FF UPOL). Anotace a harmonogram semináře jsou k dispozici v SISu, v příloze, ale také zde:

http://odolnaspolecnost.cz/vedeckagramotnost/

Sylabus zde: Seminář Socio a filo fyziky FLÚ-FF UK 2022

Úvod > Příležitosti > Pozvání na Mgr. seminář Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření