Akademický pracovník pro výuku na Ústavu sociálních studií PdF UHK

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav sociálních studií

1 místo docenta/ odborného asistenta

Požadavky
vzdělání v oboru sociální pedagogiky a sociální patologie, případně prevence rizikového chování
odborné magisterské vzdělání v oboru
titul docenta/Ph.D. event. se záměrem jeho získání
nutná aktivní znalost AJ pro výuku na anglické verzi studijního programu
organizační schopnosti
Výše úvazku: 1,0.

Nástup 1. 9. 2021.

K žádosti je třeba přiložit:

profesní životopis
kopie dokladů o ukončeném vzdělání
přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti
U všech uchazečů se předpokládá morální bezúhonnost, samostatnost, časová flexibilita a zapojení se do chodu katedry.

Pracovní náplň
náplň akademického pracovníka dle příslušné pozice
výuka studentů
vedení závěrečných prací
vědecká a tvůrčí činnost
Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášku s ostatními doklady zasílejte nejpozději do 20. 5. 2021 e-mailem na dekanat.pdf@uhk.cz nebo písemně na adresu:

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Úvod > Příležitosti > Akademický pracovník pro výuku na Ústavu sociálních studií PdF UHK