Výuka dr. Lupače

Výuka kursů Sociologie médií, Seminář k sociologii médií a Teorie difuze inovací začne v druhém týdnu LS, tj. 27.2.

Kurs Teorie difúze inovací bude probíhat cca jednou za 14 dní (viz rozpis v SIS) s důrazem na domácí čtení studijní literatury a její diskusi v semináři.

Úvod > Výuka > Výuka dr. Lupače