Studentská konference KSA FF UPOL

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na šestý ročník Studentské konference KSA FF UPOL.

Konference je primárně věnována oborům sociologie, andragogiky, kulturní antropologie a religionistiky. Přihlásit se však mohou i jiné spřízněné obory. Konference není zaměřena na specifické téma, ale na výsledky výzkumů prováděných studenty (výsledky bakalářských, diplomových či disertačních prací).

Důležité informace:

  • Studentská konference se bude konat 1. dubna 2020 v aule FF UPOL, na ulici Křížkovského 10, Olomouc.
  • Přihlásit se mohou studenti se svou dokončenou či rozpracovanou prací.
  • Počet účastníků z jednotlivých kateder zhruba 2 – 4 studenti.
  • Délka jednoho příspěvku bude cca 15 minut, po prezentaci následuje diskuse.
  • Po ukončení bloku bude poskytována zájemcům zpětná vazba.
  • Účastníci mohou využít možnosti přespání na kolejích Univerzity Palackého.
  • Přihlášení na konferenci formou registračního dotazníku, který spolu s dalšími informacemi najdete na facebooku Studentské konference.

Více informací o konferenci naleznete v pozvánce a výzvě.

Úvod > Příležitosti > Studentská konference KSA FF UPOL