Termíny SZZK v lednu 2020

Studenti oboru Demografie se sociologií se řídí termíny zveřejněnými Přírodovědeckou fakultou. Zde se jich týká pouze termín zkoušení ze Sociologie.

 

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce bakalářské: 13. 12. 2019
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce magisterské: 6. 12. 2019
Termín kontroly splnění bakalářských studijních povinností: 15. 1. 2020
Termín kontroly splnění magisterských studijních povinností: 8. 1. 2020
Termín zkoušení bakalářských zkoušek: 20. – 31.1. 2020
Termín zkoušení magisterských zkoušek: 20. – 31.1. 2020
Termín odevzdání závěrečných prací: 19. 12. 2019 (do 14:00)

19.12. 2019 budou úřední hodiny sekretariátu od 12 do 14 hodin.

Náležitosti odevzdaných prací upravuje Průvodce studentů pracemi a především nový předpis o výtiscích odevzdávaných prací.

Práci je nutné odevzdat nejprve elektronicky, teprve poté je možné odevzdat výtisky na katedře.

Postup odevzdání práce najdete zde.

Úvod > Výuka > Termíny SZZK v lednu 2020