Kniha: „Oteplí se a bude líp“

Kniha „Oteplí se a bude líp“ připomíná fenomén české klimaskepse a vychází z doktorského studia autora na Katedře sociologie FF UK.

V Sociologickém nakladatelství vychází kniha Petra Vidomuse „Oteplí se a bude líp: Česká klimaskepse v čase globálních rizik“. V publikaci se ohlíží za fenoménem aktivní české klimaskepse, která v době úřadování prezidenta Václava Klause výrazně rezonovala v tuzemském veřejném mínění. Autor se v ní snaží zjistit, proč v české debatě o klimatu svého času zvítězil Klausův hlas a jaké strategie využívají místní klimaskeptici ke zpochybnění vědecké shody ohledně změny klimatu.

Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Považují jej za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologickým aktivistům zajistit přísun tučných grantů a dotací. Kdo jsou čeští klimaskeptici a jaké prostředky využívají k prosazování této své vize?

Kniha Oteplí se a bude líp je první sociologickou studií aktivní české klimaskepse. Hlavní část tvoří kvalitativní výzkum odporu vůči environmentalismu a hlavnímu proudu klimatologie. Vychází z řady rozhovorů s českými klimaskeptiky, klimatology i představiteli nevládních organizací, provedených v letech 2011‒2014.

Knihu je možno zakoupit zde.

Křest knihy:

Čítárna Unijazz (Jindřišská 5, Praha 1) ‒ 13. 3. od 19:30 (host prof. Bedřich Moldan)

Vybraná témata:

Jsou Češi národem klimaskeptiků?

Je globální oteplování problém, který by měla společnost řešit?

Má pravdu Al Gore, nebo Václav Klaus?

Jaké strategie využívají čeští klimaskeptici?

 

 

 

Úvod > Aktuálně > Kniha: „Oteplí se a bude líp“