Pozvánka na “Education, Culture and Society”

Pozvánka na mezinárodní konferenci “Education, Culture and Society11-13.09.2018 ve Vratislavi (Polsko) pořádanou Vratislavskou univerzitou, nadací Pro Scienta Publica a studentským kroužkem Variograf. Přihláška do 31.12.2017, příspěvek zasíláme do 31.01.2018. Jazykem konference je angličtina.    

Časopis je v databázích: Index Copernicus, ERIHplus, CEEOL, DOAJ, CEJSH, JournalSeek, BazHum. 

Podrobnosti zde nebo na http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs2018/

Úvod > Příležitosti > Pozvánka na “Education, Culture and Society”