Předpisy a dokumenty

Opatření vedoucího katedry

určují některé dílčí záležitosti organizace studia na katedře sociologie.

Vedle vedoucího katedry vydává na katedře opatření i oborová rada (týká se doktorského studia) a na fakultní úrovni děkan, na úrovni univerzity rektor.

Opatření oborové rady katedry sociologie

č. 2011-1 ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu (pro studenty přijaté v letech 2011 a 2012)

č. 2013-1 ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu od akademického roku 2013/2014

Zápisy ze schůzek zástupců katedry se studenty

18. 5. 2015

9. 10. 2014

19. 5. 2014

27. 2. 2014

21. 10. 2013

Úvod > Rozvrh a předměty > Předpisy a dokumenty