Fokus s novou vedoucí katedry dr. Zuzanou Podanou

Katedra sociologie FF UK bude mít novou vedoucí. A to doktorku Zuzanu Podanou. (oslavné salvy)

S čím si katedru spojuje? Jaké jsou její vize pro budoucí vývoj? A jak souvisí tato katedra s palačinkami?

 

Co na katedře sociologie FF UK oceňujete? Co si myslíte, že je její kvalita/ jsou její kvality?

Naše katedra je skvělá především díky lidem, kteří jsou s ní spojeni – akademici, studenti, ale i naši absolventi a další spolupracovníci. Za ta léta, co zde působím, jsem potkala a stále potkávám ohromné množství inspirativních lidí s nadšením pro obor, skvělými myšlenkami a nápady. Je to prostředí intelektuálně stimulující, pro mě – a doufám, že i pro ostatní – velmi obohacující, přinášející nové výzvy a nutící člověka neustrnout a stále se něco učit a promýšlet.

Velkou předností katedry je podle mě její optimální velikost, která je dostatečná, aby zaručovala pestrost specializací a přístupů, přitom se ale nezaměřujeme na masovou produkci sociologů. Studenti v ročnících se navzájem znají, často i napříč ročníky, vztahy s vyučujícími jsou více osobní a celkově si myslím, že u nás panuje příjemná kolegiální atmosféra. Pandemie nám sice v posledních letech osobní kontakt trochu narušila, ale tento handicap se doufám brzy srovná.

A samozřejmě děláme na katedře skvělý výzkum!

 

Kde vidíte limity/ prostor pro zlepšení?

Mnoho limitů jednoznačně vychází z faktu, že v Česku jsou humanitní a sociální vědy nedoceněny a dlouhodobě podfinancovány. Lze si třeba snadno představit, že by na katedře (resp. fakultě) bylo výrazně lepší zázemí pro výuku i výzkum; tato skutečnost zřetelně vynikne, má-li člověk srovnání se zahraničními univerzitami. Jedním z mých blízkých záměrů je třeba pokusit se dále zlepšovat podmínky pro doktorandy, kde vnímám stále velké rezervy.

Možností dalšího rozvoje katedry je samozřejmě hodně a v mnoha případech se jedná o pokračování již započatých snah. Jmenovat mohu například důraz na internacionalizaci studia, větší podporu studentských projektů i zapojení studentů do výzkumů akademiků, nebo vyšší mezioborová spolupráce, zejména v rámci fakulty a univerzity. Podrobnější rozvedení pro mě významných oblastí lze nalézt v Koncepci rozvoje katedry, již jsem pro výběrové řízení na vedoucího katedry zpracovávala a která je (či již velmi brzy bude) dostupná na webu katedry.

 

Jaká máte očekávání od sebe na pozici vedoucí katedry? Jak to ale také ovlivní Vaši „rutinu“?

Očekávání mám, že zvládnu zajistit hladké fungování běžného provozu katedry, jak vnitřní, tak i směrem k vedení fakulty, pomohu dále rozvíjet její kvality a směřování k excelenci, k tomu budu rozvíjet svůj vlastní výzkum, učit studenty a nezanedbávat ani svoji rodinu – takže se obávám, že trochu nerealistická. Ale pokusím se to zvládnout co nejlépe, naučím se (doufám) více věcí delegovat a těším se, že do výzkumu, který začneme brzy připravovat, zapojíme ve větší míře i naše studenty.

 

Co mají očekávat studenti? 

Studentů by se změna na pozici vedoucí(ho) katedry vlastně příliš dotknout neměla, a to i s ohledem na to, že máme s dr. Vinopalem na směřování katedry podobný pohled a bude dále působit v roli zástupce vedoucí.

 

Chtěla byste takto něco studentů a vyučujícím vzkázat?

Studentům a studentkám bych ráda vzkázala, aby se neostýchali na mě obracet s jakýmikoli problémy, náměty či vlastními nápady. Ráda kohokoli vyslechnu a pokusím se hledat řešení, poradit či poskytnout podporu. A samozřejmě budou také pokračovat pravidelná setkávání vedení katedry a zástupců studentů. S vyučujícími se často potkáme na katedře, takže potřebu něco vzkazovat necítím.

 

A jen tak pro procvičování absurdity: Jaké jídlo si myslíte, že by byla naše katedra? A proč? 

Tak třeba domácí palačinky? Jsou jednoduše skvělé – třeba mé děti se jich dožadují několikrát týdně, proto mě první napadly. Nabízí spoustu možností a každý si může najít, co mu vyhovuje, sladké, slané, veganské, bezlepkové, kombinovat lze kreativně leccos. A také na první pohled nemusí vypadat super lákavě a až po ochutnání zjistíte, jak báječné jsou.

Úvod > Aktuálně > Fokus > Fokus s novou vedoucí katedry dr. Zuzanou Podanou