Konzultační hodiny vyučujících KSOC

 

Vyučující KH
prezenčně
KH on-line
(čas)
KH on-line
(způsob)
Link na on-line schůzku
Betinec Martin, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě bude upřesněno MS Teams bude upřesněno
Boháček Jiří ne PO 13:150 – 14:00 Zoom bude zasláno po předchozí domluvě
Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. po předchozí domluvě ÚT 11:00 – 12:00 Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/9902997964?pwd=Vk9CM0YzdlIwLzUxUzRtbURlUTdKdz09
Dudová Radka, doc. Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě ÚT 10:00 – 12:00 Zoom https://cesnet.zoom.us/j/92291904143
Klusáček Jan, Mgr. po předchozí domluvě ČT 14:00-15:00 Zoom bude zasláno po předchozí domluvě
Linek Lukáš, doc. PhDr., Ph.D. po předchozí domluvě ST 10:00 – 10:45 Zoom https://cesnet.zoom.us/j/98411419023?pwd=ZzNJckxicW5hWk0veW81SjlPaUlMdz09 
Lupač Petr, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě PÁ 9:00 – 10:00 Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/5370462246
Malvotová Pavla, Mgr. et Mgr. po předchozí domluvě Ve zkouškovém období po předchozí domluvě. Zoom https://cesnet.zoom.us/j/96730138577
Mazák Jaromír, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě ČT 16:00 – 17:00 (po předchozí domluvě) Zoom https://cesnet.zoom.us/j/99327942586
Mudd Dana, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě  Pá 10:45-11:30 (po předchozí domluvě) ZOOM https://cuni-cz.zoom.us/j/98166825103?pwd=OWpUYkU0blp2SmtqR1BtZHVOMWRLZz09
Peliš Michal, PhDr. po předchozí domluvě v době výuky, po domluvě MS Teams bude zasláno po předchozí domluvě
Plíčková Olga po předchozí domluvě po předchozí domluvě Zoom bude zasláno po předchozí domluvě
Podaná Zuzana, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě ST 14:00-14:45 (po předchozí domluvě) Zoom https://cesnet.zoom.us/j/94784292562
Richter Eva, Mgr., Ph.D. po předchozí domluvě PO 14:00-15:00 Zoom https://cesnet.zoom.us/j/92642168940
Sieber Martina, Ing., Ph.D. po předchozí domluvě PO 12:00 – 13:00 Zoom https://cuni-cz.zoom.us/j/99355885430
Skovajsa Marek, doc. PhDr., M.A., Ph.D. po předchozí domluvě ČT 12:00 – 13:00 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNhY2VmOTMtNjc0Zi00OGE5LWIyNTUtY2IyNTMxOTQxZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22bf469d77-8a50-4d87-ab93-252d79368594%22%7d
Sládek Jan, Mgr., Ph.D. bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno
Šídlo Luděk, RNDr., Ph.D. po předchozí domluvě ST 19:00-19:30 Google Meet/MS Teams bude zasláno po předchozí domluvě
Šiler Jakub, Mgr. po předchozí domluvě ČT 16:00-16:30 (po předchozí domluvě) Google Meet bude zasláno po předchozí domluvě
Šubrt Jiří, doc. PhDr., CSc. bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno
Vinopal Jiří, PhDr., Ph.D. po předchozí domluvě Ve zkouškovém období po předchozí domluvě Zoom https://cesnet.zoom.us/j/91545420172 
Vlček Josef, doc. Ing., CSc. po předchozí domluvě ÚT 15:30-16:30 Gogle Meet bude zasláno po předchozí domluvě
Vostruhová Anna po předchozí domluvě ST 14:00 – 15:00 Zoom https://cesnet.zoom.us/j/96559635870

 

 

 

 

Úvod > O katedře > Lidé > Konzultační hodiny vyučujících KSOC