Stipendium – univerzita Massachusetts Amherst (2024/2025)

Katedra sociologie FF UK v rámci stipendia dr. Charlese Marka vypisuje výběrové řízení na
studijní pobyt na univerzitě Massachusetts Amherst v letním semestru akademického roku
2024/25.

Stipendium je udělováno jednou za dva roky vybranému studentovi nebo studentce Katedry
sociologie FF UK na magisterském či doktorském stupni na jednosemestrální nebo
dvousemestrální studijní pobyt na University of Massachusetts Amherst. V rámci stipendia
jsou ze strany hostitelské univerzity hrazeny veškeré výdaje do výše uvedené v podmínkách.
Základní informace o povaze a podmínkách získání stipendia naleznete zde.

Při obsazování místa bude preferováno tematické zaměření na některou z oblastí, která je na
cílové univerzitě rozvíjena (přehled zde).

V případě zájmu o studijní pobyt zašlete do 30. 6. 2023 motivační dopis o svých
dosavadních zájmech a studijním/odborném záměru v rámci pobytu e-mailem Jiřímu
Vinopalovi (jiri.vinopal@ff.cuni.cz). Na něj se obracejte také s případnými dotazy.

Úvod > Aktuálně > Stipendium – univerzita Massachusetts Amherst (2024/2025)