Erasmus: Výběrové řízení na akademický rok 2023/2024

Studenti se nyní mohou hlásit do výběrového řízení na výjezd v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2023/2024 (zimmí i letní semestr, popř. oba).

Termín pro zaslání všech podkladů k výběrovému řízení je 6. března (24:00).

Přihlášení do výběrového řízení a výběrové řízení se řídí podmínkami stanovenými fakultou:

 1. Stručný životopis (v českém jazyce)
 2. Motivační dopis (v anglickém jazyce
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (jazyk výuky na úrovni B2; certifikát, zkouška na FF, maturita aj.)
 4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

 1. Formální- zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí
 2. Bodové ohodnocení
 • Stručný životopis (0-5 bodů)
 • Motivační dopis (0-5 bodů)
 • Jazyková způsobilost (0 – 6 bodů)
 • Studijní průměr dle SIS (0- 5 bodů):
5 b 1,0 – 1,25
4 b 1,26 – 1,50
3 b 1,51 – 2,0
2 b 2,10 – 2,50
1 b 2,51 – 3,0
0 b 3,10 -…

Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50 % bodů.

Zájemci nechť pošlou všechny požadované dokumenty na e-mailovou adresu Eva.Richter@ff.cuni.cz. Motivační dopis by měl obsahovat informaci o vybrané zahraniční univerzitě a o tom, co na ní student/ka chce studovat a proč, a to na základě studijního plánu a nabídky studijních předmětů na cílové univerzitě. Primárně je posuzována účelnost výjezdu z hlediska studijního přínosu pro žadatele (nikoliv obecné rozšiřování obzorů).

Před samotným výběrovým řízením se prosím přihlaste do aplikace UK Erasmus https://is.cuni.cz/webapps/.

 

Pro další informace o výjezdech v rámci programu Erasmus prosím navštivte portál Filozofické fakultyhttp://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam všech smluv s partnerskými univerzitami je zveřejněn ve webové aplikaci UKhttps://is.cuni.cz/webapps/.

Katedra sociologie má pro tento rok uzavřeny tyto smlouvy:

 • Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)
 • Bremen University
 • University of Hamburg
 • University of Minho
 • University of Lisboa
 • University of Granada
 • University of Lucerne
 • University of Derby

Je možné se hlásit i do fakultních smluv:

 • University of Copenhagen
 • Sorbonne University
 • University of Regensburg
 • University of Milan
 • Utrecht University
 • University of Warsaw
 • Comenius University in Bratislava

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Evu Richter.

Úvod > Aktuálně > Erasmus: Výběrové řízení na akademický rok 2023/2024