Erasmus: Doplňující výběrové řízení na letní semestr 2022/2023

Studenti se nyní mohou hlásit do výběrového řízení na výjezd v rámci programu Erasmus v letním semestru akademického roku 2022/2023.

Termín pro zaslání všech podkladů k výběrovému řízení je 19. září (24:00).

Přihlášení do výběrového řízení a výběrové řízení se řídí podmínkami stanovenými fakultou:

 1. Stručný životopis (v českém jazyce)
 2. Motivační dopis (v anglickém jazyce
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (jazyk výuky na úrovni B2; certifikát, zkouška na FF, maturita aj.)
 4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

 1. Formální (zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí)
 2. Bodové ohodnocení
 • Stručný životopis (0-5 bodů)
 • Motivační dopis (0-5 bodů)
 • Jazyková způsobilost (0-6 bodů)
 • Studijní průměr dle SIS (0-5 bodů):

5 bodů:        1,0 – 1,25
4 body:        1,26 – 1,5
3 body         1,51 – 2,0
2 body         2,01 – 2,5
1 bod         2,51 – 3,0
0 bodů         3,1 -…

Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50 % bodů.

Zájemci nechť pošlou všechny požadované dokumenty na e-mailovou adresu Eva.Richter@ff.cuni.cz. Motivační dopis by měl obsahovat informaci o vybrané zahraniční univerzitě a o tom, co na ní student/ka chce studovat a proč, a to na základě studijního plánu a nabídky studijních předmětů na cílové univerzitě. Primárně je posuzována účelnost výjezdu z hlediska studijního přínosu pro žadatele (nikoliv obecné rozšiřování obzorů).

Před samotným výběrovým řízením se prosím přihlaste do aplikace UK Erasmus https://is.cuni.cz/webapps/.

 

Pro další informace o výjezdech v rámci programu Erasmus prosím navštivte portál Filozofické fakultyhttp://erasmus.ff.cuni.cz/

Seznam všech smluv s partnerskými univerzitami je zveřejněn ve webové aplikaci UKhttps://is.cuni.cz/webapps/.

Katedra sociologie má pro tento rok uzavřeny tyto smlouvy:

 • University of Hamburg
 • University of Lisboa
 • University of Lucerne
 • University of Granada
 • University of Derby
 • Bremen University
 • Institut d’études politiques de Paris (SciencesPo)

Je možné se hlásit i do fakultních smluv:

 • Utrecht University
 • University of Regensburg
 • Univerzita v Bratislavě

a smluv 4EU:

 • University of Milan
 • University of Warsaw
 • University of Copenhagen
 • Heidelberg University
 • Sorbonne University

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Evu Richter.

Úvod > Aktuálně > Erasmus: Doplňující výběrové řízení na letní semestr 2022/2023