Výběrové řízení na akademika se zaměřením na sociologický výzkum a metodologii

Katedra sociologie vypisuje výběrové řízení:

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka statistiky v bakalářském programu sociologie
 • výuka v oblasti odborné specializace uchazeče na všech stupních studia programu sociologie (včetně v anglickém jazyce)
 • vedení závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (Ph.D.) v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném
 • kvalitní odborná a publikační činnost v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném
 • organizační a komunikační schopnosti
 • výhodou: předchozí pedagogická činnost; pokročilá znalost statistického software R

Předpokládaný nástup: 1.10.2022 (příp. později dle dohody)
Termín přihlášky: 29.8.2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • motivační dopis s nabídkou oborového zaměření pro působení na Katedře sociologie FF UK (preferovaná témata kurzů a výzkumných projektů, další způsoby zapojení do akademického života)
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Úvod > Aktuálně > Výběrové řízení na akademika se zaměřením na sociologický výzkum a metodologii