Informace k SZK v září 2022

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení ke SZK do 12. 7. 2022

K státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k SZZK/BZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/ DP do 1. 8. 2022 do 14:00

Termín pro odevzdání BP/DP do SIS byl stanoven na 1. 8. 2022 do 14:00. Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data uvedeného s předstihem – viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/

VÝTISK – S odevzdáním závěrečné práce do SIS není třeba spolu doručit na katedru také její výtisk. Přineste jeden výtisk až na obhajobu (postačí kroužková vazba).

Kontrola splněných povinností do 12. (Bc) a 18. (nMgr) 8. 2022

Kontrola plnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/

Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK

Přesný termín SZK Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností. Termín stanovený fakultou je mezi 1. – 7./9.9. 2022.
V případě otázek se obracejte na Evu Richter: eva.richter@ff.cuni.cz

Hodně štěstí.

 

 

Typ státní zkoušky SZK –  Bc. SZK –  Mgr.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke SZK 12.7. 2022 12.7. 2022
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 1.8. 2022 1.8. 2022
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 12.8. 2022 18.8. 2022
Termín SZK (od – do) 1.- 7. 9. 2022 1.- 9. 9. 2022

 

 

Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v září 2022