Informace k SZK v červnu 2022

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení ke SZK do 10. 5. 2022

K státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k SZZK/BZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/ DP do 10. 5. 2022

Termín pro odevzdání BP/DP do SIS byl stanoven na 10. 5. 2022. Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data uvedeného s předstihem – viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/

Aktualizace 2.5.2022: VÝTISK – S odevzdáním závěrečné práce do SIS není třeba spolu doručit na katedru také její výtisk. Přineste jeden výtisk až na obhajobu (postačí kroužková vazba).

Kontrola splněných povinností do 1. 6. 2022

Kontrola plnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/

Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK

Přesný termín SZK Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností. Termín stanovený fakultou je mezi 13. – 24.6. 2022.
V případě otázek se obracejte na Kristínu Papcunovú: kristina.papcunova@ff.cuni.cz

Hodně štěstí.

 

 

Typ státní zkoušky SZK –  Bc. SZK –  Mgr.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke SZK 10.5. 2022 10.5. 2022
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 10.5. 2022 10.5. 2022
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 1.6. 2022 1.6. 2022
Termín SZK (od – do) 13. 6. – 24. 6. 2022 13. 6. – 24. 6. 2022

 

 

Úvod > Aktuálně > Informace k SZK v červnu 2022