Výběrové řízení na IPR Praha – SPECIALIST(K)A ANALÝZ MĚSTA

Institutu plánování a rozvoje hl. m. města hledá SPECIALIST(K)U ANALÝZ MĚSTA se schopností vytvářet analýzy celoměstského měřítka a nadšením hledat vzájemné vazby a přesahy s dalšími tématy. Jde o pozici vhodnou pro sociology (se zaměřeným na kvantitativní metody).

https://iprpraha.cz/kariera/specialista-specialistka-analyz-mesta

Tato práce je pro vás, pokud:

  • vás fascinuje, jak město funguje, vyvíjí se a jak se jeho jednotlivé aspekty ovlivňují
  • vás baví hledat, vytvářet a interpretovat užitečná data o městě
  • vám je blízké téma udržitelného rozvoje
  • chcete poznávat město skrz indikátory a datové časové řady a toto poznání předávat ostatním
  • nebojíte se mezioborového a multioborového přístupu a chcete poznávat nové věci
  • aktivně se podílíte na svých úkolech, iniciujete způsob a formu řešení
  • při práci postupujete systematicky a organizovaně; vaše výstupy jsou zodpovědné a objektivní
  • nové a neznámé berete jako příležitost se něco naučit
  • práce v týmu je pro vás nástroj k dosažení kvalitního výsledku
  • nebojíte se s kůží na trh – prezentaci, diskuzi i zpětnou vazbu využíváte ke zlepšení vašich výstupů

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte do 31. 3. 2022 na email kariera@ipr.praha.eu. Vaše otázky k pracovní pozici ráda zodpoví vedoucí kanceláře Ing. arch. Zdeňka Havlová, Ph.D. (havlova@ipr.praha.eu).

Úvod > Příležitosti > Výběrové řízení na IPR Praha – SPECIALIST(K)A ANALÝZ MĚSTA