Nabídka praxe pro student(k)y

Společnost Happy Training & Consulting se zaměřuje na firemní vzdělání & rozvoj a také tématem odpovědního leadershipu. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí toto téma nabývá různých významů a každá firma jej pojímá jinak, zahájili výzkum, který se této oblasti věnuje. Jeho cílem je zjistit očekávání firem od svých zaměstnanců z hlediska odpovědnosti (více o průzkumu viz zde). Výzkum je realizován prostřednictvím strukturovaného online rozhovoru, který vedou s oslovenými společnostmi se 100+ zaměstnanci v ČR.
Happy Training & Consulting  bych rádi nabídli studentům a studentkám možnost na výzkumu spolupracovat. Jednalo by se především o oslovování firem, vedení rozhovorů a poté i spolupráce na vyhodnocení. Časový rámec si lze nastavit flexibilně (jednalo by se pravděpodobně o pár hodin týdně) a práci je možné vykonávat z domova, tudíž vše lze skloubit se studiem i dalšími činnostmi.
V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat: Markéta Vaňková marketa@happy-tc.com
Úvod > Příležitosti > Nabídka praxe pro student(k)y