Psychologické poradenské centrum FF UK

Studentkám a studentům FFUK jsou k dispozici odborné psychologické služby, které poskytuje Psychologické poradenské centrum FF UK v Praze při katedře psychologie FF UK. Tato psychologická pomoc je zcela důvěrná a bezplatná jak pro studenty, tak zaměstnance fakulty. Je poskytována týmem odborníků, kteří se specialuzují na řešení různých obtíží.

Poradenské centrum nabízí zejména:

  • psychologické poradenství, psychoterapeutickou péči;
  • krizovou intervenci;
  • poradenství pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty);
  • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům
  • sociální poradenství;
  • personální a kariérové poradenství;
  • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci);
  • poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky;
  • poradenskou činnost pro mimofakultní veřejnost.

Více zde: https://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-1.html

Úvod > Aktuálně > Psychologické poradenské centrum FF UK