Oxfordská soutěž Map the System otevírá přihlášky

Soutěž představuje pro studenty skvělou příležitost, jak se zamyslet nad tématy naší společnosti, která je zajímají a trápí, popřípadě se jimi už sami zabývají v rámci svého studia nebo kvalifikačních prací. Zároveň budete mít příležitost se v praxi naučit více o systémovém myšlení.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022.

Pro zájemce o soutěž pořádají informační schůzku ve středu 15. 12. od 14.30 hod. online.

Informace na webu Inovační laboratoře UK: https://www.inovacnilaborator.cz/soutez-map-the-system/

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1050846442400035

Úvod > Aktuálně > Oxfordská soutěž Map the System otevírá přihlášky